FAQs Complain Problems

४ नं वडा कार्यालय, सुर्खाङ

लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गत वडा कार्यालय स्थित सुर्खाङ गाउँ पर्दछ भने यस वडाका अन्य गाउँहरुमा ढि गाउँ, यारा गाउँ र घारा गाउँ पर्दछन्।

वडा पदाधिकारी

                                                                                                                      

वडा अध्यक्षः झयाङ छेसा गुरूङ       वडा सदस्यः जिक्मी वाङ्दी विष्‍ट       वडा सदस्यः कचाङ छुटेन गुरूङ        वडा सदस्यः ङिमा गुरूङ         वडा सदस्यः छिबे धोर्चे गुरूङ

मो नं. ९८६७६०८४३५                      मो नं. ९८४९२७८०४५                       मो नं. ९८४७७९९९९५                       मो नं. ९८४३९४७८४०                मो नं. ९८४६५८८१४१

वडा सचिवः

कृषन प्रसाद धमला

९८५७६५०१४०

Ward Contact Number: 
9857650140